УЗЕ Мобилност: Тржишна платформа за мобилно дигитално оглашавање ван куће

Током пандемије тржиште оглашавања је погодило. Очекивано, наравно, али пад Н19.1 1 за 220% озбиљан је утицај на предузећа. ЦОВИД-19 преобликовао је потрошачки пејзаж, као и многе друге аспекте свакодневног живота. Људи мање путују, а мање троше. Пандемија ће се надам да ће бити готова у наредних неколико месеци, али ови месеци су појачали кључне промене које су се већ појавиле у свету оглашавања. Мобиле