Садржај без икаквих врата: када? Зашто? Како…

Досезање публике укрштањем са њеним дигиталним понашањем постаје по себи приступачније путем циљаног оглашавања и медија. Довођење вашег бренда у први план ума вашег купца, помагање им да постану свеснији вашег бренда и надам се да ће ући на путовање познатог купца знатно је теже. Потребан је садржај који одговара њиховим потребама и интересима и који им се сервира у оптимално време да би подстакао тај процес. Међутим, питање