Шта је маркетинг на време (ЈИТМ) и зашто га маркетиншки стручњаци усвајају?

Када сам радио у новинској индустрији, праводобна производња била је прилично популарна. Део захвалности био је и тај што ћете минимизирати финансијска средства везана за залихе и складиште и много више радити на припреми за потражњу. Подаци су били суштински аспект, који је осигуравао да никада нећемо остати без залиха које су нам потребне, а да смо у могућности да будемо флексибилни и да испунимо захтеве наших купаца. Како богати подаци о купцима постају све доступнији у