Хубрис геоцентричног маркетинга

Коперник је могао бити отац модерне астрономије када је аргументовао хелиоцентризам над геоцентризмом. Другим речима, Сунце је било центар нашег система планета, а не Земља. Било је то богохулство и противио се читавој култури научника која је у то време била испреплетена са религијом. Али био је у праву. Примењено на маркетинг, имамо проблем данас. Из неког разлога, када компаније постану велике, оне