Заустављање главобоље: зашто онлајн обрасци помажу у мерењу повраћаја улагања

Инвеститори могу мерити повраћај улагања у реалном времену. Купују акције и, гледајући цену акције у било ком тренутку, могу одмах знати да ли је стопа повраћаја улагања позитивна или негативна. Да је бар тако лако за трговце. Мерење повраћаја улагања један је од најважнијих послова у маркетингу. У ствари, то је један од изазовнијих задатака с којима се свакодневно сусрећемо. Са свим подацима који се сливају