Kako smanjiti troškove akvizicije klijenata za maksimalan povraćaj ulaganja

Kada tek započinjete posao, primamljivo je da privučete klijente na bilo koji način, bez obzira na troškove, vreme ili energiju. Međutim, kako učite i rastete, shvatićete da je balansiranje ukupnih troškova akvizicije kupaca sa povraćajem ulaganja od suštinskog značaja. Da biste to uradili, moraćete da znate cenu akvizicije klijenata (CAC). Kako izračunati cenu akvizicije kupaca Da biste izračunali CAC, samo treba da podelite svu prodaju i