Шта трговци морају знати о заштити интелектуалне својине

Како се маркетинг - и све друге пословне активности - све више ослањају на технологију, заштита интелектуалне својине постаје главни приоритет успешних компанија. Зато сваки маркетиншки тим мора да разуме основе закона о интелектуалној својини. Шта је интелектуално власништво? Амерички правни систем пружа одређена права и заштиту власницима имовине. Ова права и заштита шире се и изван наших граница кроз трговинске споразуме. Интелектуално власништво може бити било који производ ума