Састављиво: Испуњење обећања о персонализацији

Обећање о персонализацији је пропало. Годинама слушамо о његовим невероватним предностима, а трговци који желе да то искористе купили су скупа и технички сложена решења, да би прекасно открили да за већину обећања персонализације нису ништа више од дима и огледала. Проблем почиње са начином на који се гледа на персонализацију. Позиционирано као пословно решење, постављено је кроз призму решавања пословних потреба у стварности