Да ли је ваша организација спремна да користи велике податке?

Биг Дата је за већину маркетиншких организација тежња више од стварности. Широки консензус о стратешкој вредности великих података уступа место мноштву техничких питања која су неопходна за структурирање екосистема података и оживљавање јасних увида вођених подацима у персонализованим комуникацијама. Спремност организације да искористи велике податке можете проценити анализом способности организације у седам кључних области: Стратешка визија је прихватање великих података као кључне