Амбиција: Гамификација за управљање, мотивисање и максимизирање учинка вашег продајног тима

Учинак продаје је пресудан за било које растуће пословање. Са ангажованим продајним тимом осећају се мотивисанијим и повезаним са циљевима и задацима организације. Негативни утицај запослених који нису ангажовани на организацију може бити значајан - попут нејасне продуктивности и расипања талената и ресурса. Када је конкретно реч о продајном тиму, недостатак ангажмана може предузећа коштати директног прихода. Предузећа морају пронаћи начине да активно ангажују продајне тимове или ризикују