Како заузимање свесног приступа вештачкој интелигенцији смањује пристрасне скупове података

Решењима која покрећу вештачка интелигенција потребни су скупови података да би били ефикасни. Стварање тих скупова података препуно је имплицитног проблема пристрасности на систематском нивоу. Сви људи пате од пристрасности (свесних и несвесних). Пристрасности могу имати различите облике: географске, језичке, друштвено-економске, сексистичке и расистичке. А те систематске предрасуде спајају се у податке, што може резултирати АИ производима који одржавају и повећавају пристрасност. Организацијама је потребан пажљив приступ како би се ублажиле последице