Акроними који почињу са 0

Акроними за продају, маркетинг и технологију који почињу са 0

  • 0P

    Подаци које купац намерно и проактивно дели са брендом, могу укључивати податке центра за преференције, намере куповине, лични контекст и начин на који појединац жели да га бренд препозна.