ТЦПА Акроними

ТЦПА

ТЦПА је акроним за Закон о заштити потрошача телефона.

Ова уредба Сједињених Држава је донета 1991. године и ограничава употребу система за аутоматско бирање, вештачких или унапред снимљених гласовних порука, СМС текстуалних порука и факс машина. Такође наводи неколико техничких захтева за факс машине, аутоматске бираче бројева и системе за гласовну размену порука—углавном са одредбама које захтевају идентификацију и контакт информације ентитета који користи уређај који треба да буду садржани у поруци.