СМЕ Ацронимс

ЕМС

СМЕ је акроним за Мала и средња предузећа.

У Европској унији, мала и средња предузећа су организације специфичне величине мерене бројем запослених. Мала предузећа имају мање од 50 запослених, а средња предузећа имају више од 50, али мање од 250 запослених. Скраћеница СМБ се користи у Сједињеним Државама и разликује се у објашњењу.