СМБ Ацронимс

СМБ

СМБ је акроним за Мала и средња предузећа.

Мала и средња предузећа су организације одређене величине, било броја запослених или годишњег прихода. Ако се мери бројем запослених, мала предузећа су она са мање од 100 запослених, а средња предузећа су оне организације са 100 до 999 запослених. Ако се алтернативно мере годишњим приходом, то су организације са мање од 50 милиона долара годишњег прихода и средње величине или организације које зарађују више од 50 милиона долара, али мање од милијарду долара. Скраћеницу МСП користе изван Сједињених Држава.