МРР Ацронимс

МРР

МРР је акроним за Месечни текући приход.

Просечан месечни периодични приход мерен по клијенту или просек међу клијентима. Услуге засноване на претплати користе МРР за предвиђање прихода и раста прихода.