КПИ Ацронимс

КПИ

КПИ је акроним за Кључни индикатор учинка.

Мерљива вредност која показује колико ефикасно компанија остварује своје циљеве. КПИ на високом нивоу се фокусирају на укупни учинак пословања, док се КПИ на ниском нивоу фокусирају на процесе у одељењима као што су продаја, маркетинг, ХР, подршка и други.