ГДПР акроними

ГДПР

ГДПР је акроним за Општа правила заштите података.

Уредба о заштити података и приватности у Европској унији и Европском економском простору. Такође се бави преносом личних података ван подручја ЕУ и ЕЕА.