ЕР Ацронимс

ER

ЕР је акроним за Ентитетска резолуција.

Процес одређивања када су референце на ентитете из стварног света еквивалентне (исти ентитет) или нису еквивалентне (различити ентитети). Другим речима, то је процес идентификације и повезивања више записа са истим ентитетом када су записи описани другачије и обрнуто.