ЦАСС Ацронимс

ЦАСС

ЦАСС је скраћеница за Систем за подршку тачности кодирања.

Систем који користи Поштанска служба Сједињених Америчких Држава (УСПС) за процену тачности софтвера који исправља и одговара уличним адресама.