ЦАГР Ацронимс

ЦАГР

ЦАГР је акроним за Једињење годишња стопа раста.

Годишња просечна стопа раста прихода између две дате године, под претпоставком да се раст одвија по експоненцијално сложеној стопи.

Извор: Гартнер