Б2Б Акроними

БКСНУМКСБ

Б2Б је акроним за Посао за посао.

Б2Б описује задатак маркетинга или продаје другом предузећу. Многе малопродајне продавнице и услуге служе другим предузећима и већина Б2Б трансакција се дешава иза сцене пре него што производ стигне до потрошача.