АЦоС Ацронимс

АЦоС

АЦоС је акроним за Трошкови оглашавања продаје.

метрика која се користи за мерење учинка кампање Амазон спонзорисаних производа. АЦоС показује однос потрошње на огласе и циљане продаје и израчунава се по овој формули: АЦоС = потрошња на оглашавање ÷ продаја.