2П Ацронимс

2P

2П је акроним за Друга страна.

Подаци добијени од партнера који је директно прикупљао те информације. Пример може бити да спонзоришете конференцију у индустрији и, као део тог спонзорства, имате приступ подацима о учесницима које прикупља компанија која је дистрибуирала или продала карте за догађај.