1П Ацронимс

1P

1П је акроним за Фирст-Парти.

Подаци које компанија прикупља директно од интеракција посетилаца, потенцијалних клијената и купаца са њеним брендом. Подаци прве стране су у власништву бренда и користе се за продају и маркетиншке напоре како би се циљале иницијативе за куповину, додатну продају и задржавање.